تبلیغات
سندروس بلوری+18 - تنهام ولی

سندروس بلوری+18

تقدیم به اونی که میدونم حتی یه دفعه ام نمیاد به وب حتی برای دل خوشیم!!

تنهام ولی

40788193561045538851.gif

تـنـهـام

امــا دلـتـنـگ آغـوشی كــســی نـیـسـتـم

خـسـتـم

ولـی بــه تـکـیـه گـاهـی فــكــر نـمـیـكـنـم

چـشـم هـایـم تــر شــده و قـرمـز...

ولـی رازی نـدارم و بــاز مــیــخـنـدم

چــون...

مـدت هـاسـت دیـگـر کـسـی را خــیــلــی دوسـت نــدارم

طبقه بندی: جملات عاشقانه وتنهایی!!!،
[ جمعه 5 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 09 و 16 دقیقه و 51 ثانیه ] [ صادق ] [ یادگاری() ]