تبلیغات
سندروس بلوری+18 - دم میگرد وقتی ....

سندروس بلوری+18

تقدیم به اونی که میدونم حتی یه دفعه ام نمیاد به وب حتی برای دل خوشیم!!

دم میگرد وقتی ....دو وقــت دلــم مــی گــیــرد ..

یكــی وقتــی بــا "بــــلــــه" جــواب مــی دهــی

یــكــی وقــتــی "شــــمــــا" صــدایم مــی كــنــی ..!!!

چــگــونه صــدایــت كنــم كـه بــا "جــــانــم" جــواب دهــی؟

و "تــــو" صــدایــم كــنــی؟!!
طبقه بندی: جملات عاشقانه وتنهایی!!!،
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ ساعت 11 و 13 دقیقه و 05 ثانیه ] [ صادق ] [ ردپای دوستان() ]