تبلیغات
سندروس بلوری+18 - شهامت میخواهد....

سندروس بلوری+18

تقدیم به اونی که میدونم حتی یه دفعه ام نمیاد به وب حتی برای دل خوشیم!!

شهامت میخواهد....
میــــ ـــخوام اعتراف کنم...کم آوردم.

 تویی که اســـ ـــــمت تقدیره...

ســ ـــــرنوشته...

قســــ ــمته...

هرچی هســـــ ــتی دست ازســـ ـــرم بردار...

خســــ ـــ ــ ــ ــــته ام!!!.


طبقه بندی: جملات عاشقانه وتنهایی!!!،
[ دوشنبه 10 شهریور 1393 ] [ ساعت 10 و 43 دقیقه و 55 ثانیه ] [ صادق ] [ چی؟() ]