تبلیغات
سندروس بلوری+18 - منتظر نبــــــــاش...

سندروس بلوری+18

تقدیم به اونی که میدونم حتی یه دفعه ام نمیاد به وب حتی برای دل خوشیم!!

منتظر نبــــــــاش...


مـــــنتظر هیچ دستی ، در هیچ جـــای دنیا نباش !!!

اشـــکهایت را با دســتهای خــــــــــــــودت پاک کن !!!

که هــــــــــــــــــمه رهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــگذرند ... !!!

مـــیآیند به گریــــه ات مــــــــــــــــــــی اندازند،

و مـــــــــــــــــــــیرو ند ...!!!

مـــــــــــــنتظر نـــــــــ ـباش ...


[ جمعه 12 تیر 1394 ] [ ساعت 17 و 10 دقیقه و 14 ثانیه ] [ صادق ] [ یادگاری() ]